HR | EN
“Najbolje u čovjekovom životu su njegova mala, bezimena i nezapamćena djela dobrote i ljubavi”.

O udruzi

Osnovna misija udruge je pomoć ljudima koji su vrlo slabog imovinskog statusa, samohranim majkama izašlih iz sigurnih kuća, osobama s invaliditetom, starijim osobama, teško bolesnim osobama koje zato nikako ne mogu raditi. Udruga mladim i za rad sposobnim osobama ne pomaže, osim u iznimnim okolnostima. 

Projekt pomoći za određenu obitelj/samca objavljujemo u našoj radnoj grubi na Facebook-u, nakon odlaska voditelja "na teren", nakon razgovora s obitelji i uvidom u određenu dokumentaciju.( razna riješenja gradskih ureda, lječničku dokumentaciju i sl.), i nakon što voditelji procjene samu situaciju te dobiju i onaj subjektivni dojam o obitelji kojoj će se eventualno pomagati. Pomoć može biti jednokratna, a može trajati i dulje vremena ovisno o tome želimo li "dati vjetar u leđa" ili pomagati nekome tko je star, nepokretan, bolestan i samim time u nemogućnosti išta raditi. Pomažemo u obliku hrane, higijesnkih potrepština, plaćanjem najamnina majkama izašlim iz sigurnih kuća, režija, školskih izleta i sl.

Ovo je čisti oblik volonterizma i želimo da takav i ostane. Novčane donacije se mogu uplaćivati na račun udruge, te svatko tko pošalje pismeni zahtjev može dobiti na uvid stanje na računu, ako za to ima opravdani razlog.

About us

Main mission of our group is helping people of lower wealth status, single mothers, people with disabilities, older people, people not succeeding to find a job.
* 65+ people of age that are without adequate financial, medical and social care
* work injury invalids, people with cerebral paralysis, and other disabilities that are without adequate financial, medical or social care
* single parents that are without adequate financial, medical and social care
* bigger families with under age children in which one or both parents are unemployed
* people with serious illness

Activities for raising help are organised through the Facebook humanitarians group, starting after going out "to the field", visiting the home of the family in need, talking with the family, reviewing if needed specific documentation ( statements from city offices, medical documentation) and after the leaders of activity estimate the situation.  Help is a "one off " assistance, meaning that for the same family there is no second help raising organised, and it consists of food and hygienic needs, clothes and footwear, gift cards for bigger grocery chains, and if possible furniture and electronic equipment.


Main principles of our work are to collect only incorruptible house belongings like UHT milk, pate, canned food, Vegeta, juices, rice, beens, jam, flour, sugar, oil, potatoes, onion, cookies, candies for children, pasta, canned tomato, salami and similar, then toillet paper, tooth paste, shampoo, soap, washing powder, softener and other toiletries.
In summary all that one household needs for living.

This is pure volunteering and we want to keep it that way. Money donations can be submitted to the account of the association, and anybody who sends a written request will get to view financial statement of the account if the reasons behind the request are justified.