HR | EN
“Najbolje u čovjekovom životu su njegova mala, bezimena i nezapamćena djela dobrote i ljubavi”.

O udruzi

Osnovna misija udruge je pomoć ljudima koji su slabijeg imovinskog statusa, samohranim majkama s djecom, osobama s invaliditetom, starijim osobama, onima koji se trude naći posao a ne nalaze ga.

  • Starijim osobama 65+ godina bez adekvatne financijske, medicinske i socijalne skrbi.
  • Invalidima rada, invalidima s cerebralnom paralizom i drugim invalidima bez adekvatne financijske, medicinske ili socijalne skrbi.
  • Samohranim roditeljima bez adekvatne financijske, medicinske i socijalne skrbi.
  • Većim obiteljima s malodobnom djecom u kojima jedan ili oba roditelja nisu zaposlena.
  • Teško bolesnim osobama.

Akcija za prikupljanje pomoći preko grupe Facebook humanitaraca se pokreće nakon odlaska voditelja "na teren", u dom potrebite obitelji, nakon razgovora s obitelji i eventualnim uvidom u određenu dokumentaciju, kao što su razna riješenja gradskih ureda i mogućom lječničkom dokumentacijom, a nakon što voditelji procjene samu situaciju. Pomoć je jednokratna, što znači da se za istu obitelj ne pokreće dva puta akcija, a sastoji se u hrani i higijenskim potrepštinama, odjeći i obući, darovnim karticama većih prehrambenih lanaca, te po mogućnosti u namještaju i bijeloj tehnici.

Princip rada je prikupljati isključivo nepokvarive kućne potrepštine kao što su trajno mlijeko, paštete, konzervirana trajna hrana, mesni naresci, vegeta, sokovi, riža, grah, marmelada, brašno, šećer, ulje, krumpir, luk, keksi, bomboni za klince, tjestenina, rajčica u konzervama ili pelati, trajne salame i sl. , zatim toaletni papir, kalodonti, šamponi i sapuni, prašak za rublje, omekšivač i ostala drogerija. Ukratko, sve što je potrebno jednom domaćinstvu za preživljavanje.

Ovo je čisti oblik volonterizma i želimo da takav i ostane. Novčane donacije se mogu uplaćivati na račun udruge, te svatko tko pošalje pismeni zahtjev, dobiti će na uvid stanje na računu udruge ako za to ima opravdani razlog.

 


About us

Main mission of our group is helping people of lower wealth status, single mothers, people with disabilities, older people, people not succeeding to find a job.
* 65+ people of age that are without adequate financial, medical and social care
* work injury invalids, people with cerebral paralysis, and other disabilities that are without adequate financial, medical or social care
* single parents that are without adequate financial, medical and social care
* bigger families with under age children in which one or both parents are unemployed
* people with serious illness

Activities for raising help are organised through the Facebook humanitarians group, starting after going out "to the field", visiting the home of the family in need, talking with the family, reviewing if needed specific documentation ( statements from city offices, medical documentation) and after the leaders of activity estimate the situation.  Help is a "one off " assistance, meaning that for the same family there is no second help raising organised, and it consists of food and hygienic needs, clothes and footwear, gift cards for bigger grocery chains, and if possible furniture and electronic equipment.


Main principles of our work are to collect only incorruptible house belongings like UHT milk, pate, canned food, Vegeta, juices, rice, beens, jam, flour, sugar, oil, potatoes, onion, cookies, candies for children, pasta, canned tomato, salami and similar, then toillet paper, tooth paste, shampoo, soap, washing powder, softener and other toiletries.
In summary all that one household needs for living.

This is pure volunteering and we want to keep it that way. Money donations can be submitted to the account of the association, and anybody who sends a written request will get to view financial statement of the account if the reasons behind the request are justified.